มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
รับสมัครนักเรียน

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

 

ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม สัมมากร  02-954-4722 และ 02-954-4723

 

ระเบียบการรับสมัคร

Pre-K (เตรียมอนุบาล)   รับเด็กอายุ 2 ขวบ

อนุบาล (Mini English Program)  รับเด็กอายุ 2 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ประถม (Mini English Program) รับเด็กอายุ 5 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4. รูปถ่ายผู้ปกครอง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

5. แผนที่บ้าน กรณีใช้รถโรงเรียน