มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร /ระดับประถมมี Intensive English Program และ Mini English Program     02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร /ระดับประถมมี Intensive English Program และ Mini English Program     02-954-4722-3

กล่องประชาสัมพันธ์อนุบาลแสงโสมสัมมากร

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

 

Pre-K (เตรียมอนุบาล)   รับเด็กอายุ 2 ขวบ

 

อนุบาล (Mini English Program) 

 

รับเด็กอายุ 2 ขวบ 6 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

ประถม (Mini English Program) 

 

รับเด็กอายุ 5 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปีการศึกษา 2561  จะมีการเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก อ.1 - อ.3 ในตารางสอนด้วยค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ด่วน!!!  ปีการศึกษา 2561 ยังมีที่ว่าง*** 

 

ด่วน!!!*** เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2562*** 

 

***เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2563***

 

***เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2564***

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00-17:00 น.

และวันอาทิตย์  เวลา 9:00-16:00 น.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------