กล่องประชาสัมพันธ์อนุบาลแสงโสมสัมมากร

 

ด่วน!!!  ปีการศึกษา 2560 ยังมีที่ว่าง*** 

 

ด่วน!!!*** เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2561*** 

 

***เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2562***

 

***เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2563***

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00-17:00 น.

และวันอาทิตย์  เวลา 9:00-16:00 น.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

 

Pre-K (เตรียมอนุบาล)   รับเด็กอายุ 2 ขวบ

 

อนุบาล (Mini English Program) 

 

รับเด็กอายุ 2 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

ประถม (Mini English Program) 

 

รับเด็กอายุ 5 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------