มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
ระเบียบการ

รับเฉพาะนักเรียนไปกลับ


หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 2 ภาพ ไม่จำกัดขนาด
  4. ภาพบิดาและมารดา (ภาพนักเรียน บิดา และมารดา ถ่ายอยู่ในภาพเดียวกันได้)
  5. โปรดพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง


ภาคการศึกษา

  ภาคต้น 16 พฤษภาคม–31 ตุลาคม                                                                                        
  ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน–15 มีนาคม


เวลาเรียน

2 วันแรก โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 10.00 น.
3 ต่อมา โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 11.30 น.

  สัปดาห์ต่อมา โรงเรียนเข้า 08.00 เลิก 14.30 น.


อาหาร

09.00 น. นม
11.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 น. นมและอาหารว่าง

 

เครื่องใช้

  • สัปดาห์แรก ทางโรงเรียนจะเตรียมกระเป๋านักเรียน นักเรียนเตรียมแก้วน้ำสแตนเลส 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยปากกากันน้ำ ผ้าเช็ดมือ รองเท้าแตะ และผ้าปูที่นอนมา
  • ของใช้ทุกชิ้นต้องเขียนชื่อเล่น วงเล็บอักษรตัวต้นของชื่อจริง
  • ห้ามนำเครื่องเขียน ของเล่น ยาทั้งขวด และของมีค่ามาโรงเรียน

 

 

บริการพิเศษ

รถรับส่งปรับอากาศ (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
อาหารเช้า เย็น

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

 

ภาษาจีน สอนโดยเหล่าซือที่เชี่ยวชาญการสอนเด็กเล็ก

 

บัลเลต์ 

 

รำไทย (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

 

เทควันโด สอนโดยคุณครูซึ่งเป็นโค้ชของทีมชาติ   

 

Lego Kids (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)   

 

Little Lab (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

 

ดนตรีโคได

 

 และ ศิลปะ