มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

กำหนดการมอบตัวของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (เปลี่ยนแปลง)

 

กำหนดการมอบตัวมีดังนี้

ชั้นเรียน

    วันที่มอบตัว

    เวลามอบตัว

K.1/8

 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

    8.00 – 9:30 น.

   

K.1/9

 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

    9.30 – 11:00 น.

Pre - K

 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

    11:00 – 12:00 น.

 

 

ในวันมอบตัวขอความกรุณาให้ท่านผู้ปกครองนำใบ  Pay in จากธนาคารซึ่งเป็นหลักฐานว่าได้โอนค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วตาม Bill Payment (ชำระไม่เกินวันที่ 30ตุลาคม 2564)  มาแสดงก่อนรับอุปกรณ์ของนักเรียนค่ะ     

ขอความกรุณาท่านชมวิดีโอปฐมนิเทศโดยสแกน QR CODEด้านล่างนี้ค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »