มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

DVD ปฐมนิเทศมอบตัว นักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2565

จราจรบริเวณโรงเรียน 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565

 

อ่านข่าวอื่นๆ »