มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564

 

 

อ่านข่าวอื่นๆ »