มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

VDO บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ในวันที่  14 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563

ณ อาคารฉันทนา โรงเรียนแสงโสม

 

อ่านข่าวอื่นๆ »