มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

โรงเรียนแสงโสมเปิดรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ( Pre-k ) ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-4722-3

โรงเรียนแสงโสม

เปิดรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ( Pre-k )

ปีการศึกษา 2564

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-4722-3

อ่านข่าวอื่นๆ »