มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

ชั้นเรียน

วันที่มอบตัว

เวลามอบตัว

อ.1/8

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

08:00 – 09:30 น.

อ.1/9

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

09:30 – 11:00 น.

Pre-K

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

11:00 – 12:00 น.

ในวันมอบตัวขอความกรุณาให้ท่านผู้ปกครองพานักเรียนมาด้วยเพื่อวัดตัวสำหรับชุดนักเรียน

อ่านข่าวอื่นๆ »