มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

ชั้นเรียน

วันที่มอบตัว

เวลามอบตัว

อ.1/8

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

08:00 – 09:30 น.

อ.1/9

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

09:30 – 11:00 น.

Pre-K

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

11:00 – 12:00 น.

ในวันมอบตัวขอความกรุณาให้ท่านผู้ปกครองพานักเรียนมาด้วยเพื่อวัดตัวสำหรับชุดนักเรียน

อ่านข่าวอื่นๆ »