มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

งดเรียน Summer เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่รพบาดของ COVID-19

3 มีนาคม 2563

เรื่องแจ้งหยุดเรียน Summer

เรียนท่านผู้ปกครองที่นับถือทราบ

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งที่สอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้วประกาศปิดเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไป

 

ในการนี้โรงเรียนในเครือแสงโสมพิจารณาเห็นแล้วว่าการจัดกิจกรรมซัมเมอร์ในช่วงวันที่ 16 มี.ค. - 23 เม.ย. 63 อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายได้โรงเรียนในเครือแสงโสม ทั้งแผนกประถมและอนุบาลจึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมซัมเมอร์เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

ทั้งนี้ผู้ปกครองที่ได้ชำระค่าเรียนซัมเมอร์แล้วสามารถนำยอดนี้ไปใช้ในเทอมต้นหรือเทอมปลายของปีการศึกษา 2563 ได้ ธุรการการเงินจะจัดการยกยอดทั้งหมดไปให้ค่ะ

 

ส่วนกำหนดการเปิดเทอมต้นยังคงเดิมคือ นร.ใหม่ระดับอนุบาลและ ป.1 เปิดเทอมวันที่ 11 พ.ค. 63 / นร. เก่า เปิดเทอมวันที่ 18 พ.ค. 63 ระหว่างนี้ขอให้งดการเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ และทางโรงเรียนจะส่งแบบสอบถามข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของนักเรียนและบุคคลในครอบครัวอีกครั้งก่อนเปิดเทอม 3 สัปดาห์ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแสงโสม

อาจารย์ มณฑิรา ทวีสิน

                                                                                           ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลแสงโสม

อ่านข่าวอื่นๆ »