มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

► วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร เมนู"สายบัวผัดไข่" ชั้นอนุบาล1/9 ♥♥♥

 

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และมีการบูรณาการวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาไทย การสะกดคำ หรือความพร้อมทางเชาวน์ปัญญาเข้าไปด้วย ในเมนู “สายบัวผัดไข่” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้ทำในปีการศึกษา 2562 นี้  การประกอบอาหารสายบัวผัดไข่ นักเรียนได้ทำการล้างสายบัว  หั่นสายบัว  ตีไข่  และรับประทาน  ได้รู้จักการประกอบอาหารโดยการผัด  โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง  Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »