มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

การเรียนการสอน ห้อง IEP K.1 Summer Camp

การเรียนการสอน ห้อง IEP  K.1  Summer Camp 

 

 

การเรียนการสอนห้อง IEP  K.1  ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับ

คุณครูไทย  กิจกรรมเรียนดนตรีโคได และสอนการทำแบบฝึกหัด Super Safari 

นักเรียนจะผลัดกันมาทำแบบฝึกหัดกับ Teacher ทีละ 1 คน เพื่อให้ดูแลเรื่องวิชาการได้อย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวอื่นๆ »