มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม

 

88/162 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. .02-954-4722 02-954-4723 , 081-447-5558
 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการบริการอื่นๆ ของโรงเรียนแสงโสม สามารถแจ้งเรื่องมาได้ โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ทางโรงเรียนแสงโสมจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป