ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม

 

88/162 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. .02-954-4722 02-954-4723
 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการบริการอื่นๆ ของโรงเรียนแสงโสม สามารถแจ้งเรื่องมาได้ โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ทางโรงเรียนแสงโสมจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป