มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3
ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม

 

88/162 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. .02-954-4722 02-954-4723
 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการบริการอื่นๆ ของโรงเรียนแสงโสม สามารถแจ้งเรื่องมาได้ โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ทางโรงเรียนแสงโสมจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป