สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
        โรงเรียนแสงโสม จัดงานมอบตัวของนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 ขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฐมนิเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองได้พบพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น และผู้อำนวยการ นักเรียนได้เล่นเครื่องเล่นสนาม ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ ได้ลองชุดนักเรียน และรับอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน