สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
      K.2 และ K.3 IEP สนุกกับ Project Approach เรื่อง Plant (พืช)
ได้รับความรู้ผ่านการเรียนจากของจริง และทำการทดลองค่ะ พร้อมกิจกรรมอื่นๆเช่น ดนตรีโคได และpuppet show ค่ะ