สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
      กิจกรรมนอกห้องของนักเรียน K.1 Intensive English Program สำรวจธรรมชาติ เล่นสนามหญ้า รู้จักต้นไม้ต่างๆค่ะ