สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
     โรงเรียนแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำ โครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เลือกเรียนเรื่อง “ผักต่างๆ”  ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอรูปฟักทอง ประดิษฐ์โมบายรูปผัก ปะติดภาพผักต่างๆ  รวมถึงบูรณาการเรื่องผักเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ