สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
     

โรงเรียนแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เลือกเรียนเรื่อง “ดอกไม้”  ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น ประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากกล่องนมและกระดาษสี ปลูกดอกคุณนายตื่นสาย ปะติดเปลือกดินสอสีเป็นดอกไม้ ปะติดภาพดอกไม้(งานกลุ่ม)  รวมถึงบูรณาการเรื่องผักเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ