สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
     

โรงเรียนแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เลือกเรียนเรื่อง “กล้วย”  ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น ประดิษฐ์กล้วยนุ่มนิ่ม ระบายสีภาพต้นกล้วย พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย รวมถึงบูรณาการเรื่องกล้วยเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ