สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
     
โรงเรียนแสงโสมจัดให้มีการซ้อมหนีไฟของนักเรียนและคุณครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา เนื่องจากเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ในวันที่ 5 - 6  มกราคม 2566
นักเรียนและคุณครูทุกคนลงมายังจุดรวมพลของแต่ละอาคารได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นผลที่ดีมาก