สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสม โดยทีม Native English-Speaking Teacher จัดให้มี Santa Claus แจกของขวัญให้นักเรียน และ Merry Christmasนักเรียน ในวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสันทนาการ ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และจัดให้นักเรียนได้จับฉลากเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยใช้วิธีจับฉลากแบบสนุกๆ นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 นี้ คณะผู้บริหาร คณะคุณครูและพนักงาน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ