สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
บรรยากาศ🌸Summer camp🌸
                   คุณครูจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อให้นักเรียนเพลิดเพลิน มีความสุขกับการมาโรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย เช่น การเรียน Conversation กับ Native English Speaking Teacher / การเรียน Physical Education กับครูต่างชาติ / การเรียนคอมพิวเตอร์ / การวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ / การเรียนดนตรีโคได / การกระโดดแทรมโพลีน / การเล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งโดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด