สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

 หลักสูตรสร้างเสริมพัฒนาการ  ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย (Learning through  Play Approach)

                                   ► นำกิจกรรมโดยครูฝรั่ง  และมีครูไทยเป็นผู้ช่วย

                                   ► สอนกลุ่มเล็ก  กลุ่มละ 10 -12 คน

                                   ► สถานที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัย

 

                         รับนักเรียนตั้งแต่ 1 ขวบ 8 เดือน  -  3 ขวบ  (ผู้ปกครอง 1 คนเข้าทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน)

 

คลิกชมวีดีโอบรรยากาศการเรียน