สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ รับฟังหลักสูตรและพบครูประจำชั้นทุกห้องทุกวิชา

ในงาน Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00-12:00

ที่โรงเรียนแสงโสม (ซอยสัมมากร ตรงข้ามตลาดบองมาร์เช่)

กรุณาลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aqkLm3dXdie5FVCEA

 

School Yar 2020 2021 2