สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ฐานข้อมูลนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเข...

รวม56 คน(สถิติใหม่)   จากนักเรียนที่ไปสอบ200 คน

ยืนยันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

แดแด๊ดดี้และผู้ปกครองค่ะ

กบ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3110

แหนะ

ธนกฤต

โฆษิตสุวรรณ

บิ๊กเบน

2

3202

หลง

สุพัชรี

บุตรธิดา

ไอริน

3

3210

หลง

อติชญา

วงศ์ปรีชากร

อะนะ

4

3211

หลง

อัญณิพิศา

อิสระเสสนีย์

เอก

5

3218

หลง

พรนภัสสร

แสวงวัฒนาทรัพย์

พราว

6

3220

หลง

เอวา

อาชวุฒิกุลวงศ์

เอวา

7

3225

แหนะ

ปธาน

สมสุวงศ์

ดอน

8

3227

หลง

ณฤตษา

สุดประเสริฐ

พิตต้า

9

3232

หลง

พัทธนันท์

บ.ธนไพบูลย์

นาโน

10

3234

แหนะ

เต็มสิน

ออมทวีหมู่ทรัพย์

เต็ม

11

3235

แหนะ

กันต์ธนิต

กาญจกช

โซมะ

12

3239

หลง

ณัชชา

ฬียาพรรณี

ปอ

13

3304

แหนะ

ณภพ

พันธบุตร

อวนเปา

14

3305

หลง

ณัชชา

สุดยิบกุล

เฟย์รี่

15

3309

หลง

จอมขวัญ

รอดนิล

บัว

16

3313

หลง

นิพิชฌน์ชา

ชนะรัตน์

วาซี่

17

3325

แหนะ

พีรดลศ์

บางเลา

เอิร์ท

18

3402

หลง

พิชญาณัชช

โชติสวัสดิ์

ปัญณัฏฐ์

19

3403

แหนะ

พิชญณัฐฐ์

โชติสวัสดิ์

ปุณณณ์

20

3404

หลง

กัญชริญา

รัตโนดม

อิ๊นซ์

21

3405

หลง

วัสสา

โชติกะคาม

แฟรี่

22

3408

หลง

อุรัสยา

พุทธฤดีสุข

อัญชนา

23

3412

แหนะ

นทพัทธ์

อัศวเลิศกมล

แมค

24

3413

หลง

ออมิกา

ศิริอัครลาภ

อามิ

25

3422

หลง

บัววิมุธร์

ไตชิละสุนทร

ใยบัว

26

3424

เด็กชาย

ณิชพน

ทวีมา

กาย

27

3433

เด็กชาย

เจตริน

แซ่เฮ้ง

จัสติน

28

3435

เด็กหญิง

ณภัทร

สุริยาศศิน

พิณ

29

3438

เด็กหญิง

สิชา

บัวบำเพ็ญ

สโนว์

30

3601

เด็กหญิง

ปริมญาดา

เกตุสม

ปริม

31

3603

เด็กหญิง

พาทินวรินทร์

เกื้อก่อบุญ

ออออ

32

3611

เด็กหญิง

ณีณฎา

ภมรปฐมกุล

นีน่า

33

3701

เด็กหญิง

รมิดา

จิตต์ปิยะมิตร

ซาวด์

34

3705

เด็กชาย

ภากร

แก้วทิพากร

ลุค

35

3710

เด็กหญิง

อังคนา

อัคราสรณีย์

เพลง

36

3717

เด็กหญิง

ปิยนุช

ปัญจพรผล

ไอศ์

37

3718

เด็กหญิง

ฉัตราภรณ์

ชาญกิจวรากุล

เปญ่า

38

3720

เด็กหญิง

ณัชชา

สังข์อ่อง

ณัชชา

39

3804

เด็กหญิง

จันทร์ณภัทร

เหลืองสุนทร

มาลิน

40

3806

เด็กชาย

ธนพัสส์

วงศ์ศรีชลาลัย

ยีนส์ ยีนส์

41

3811

เด็กหญิง

ณิชา

สังข์อ่อง

ณิชา

42

3832

เด็กชาย

ดนัยพัชร

ทองสุข

พีซ

43

3836

เด็กหญิง

ณัฐกฤตา

จงใจ

ตังค์

44

3902

เด็กชาย

ธนเดช

ศรีแพงแสน

จุนซา

45

3909

เด็กหญิง

นันท์นภัสร์

ลิ่วลักษณ์

ทับทิม

46

3913

เด็กหญิง

อันยานัส

ฉัตรมหากุลชัย

อันยา

47

3919

เด็กชาย

ธนกฤต

กลิ่นเกษร

ฟ็องซ์

48

3922

เด็กชาย

ธรรม

หอมลออ

ธรรม

49

3924

เด็กหญิง

กรรญพร

ศิริบำรุงวงศ์

กิ๊งกิ๊ง

50

3928

เด็กชาย

ภาณุพงศ์

อุปลาคม

ยูตะ

51

3931

เด็กหญิง

ศศิณภัทร์

เกียรติธีรพงศ์

แตมแตม

อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

52

อป.3804

เด็กหญิง

เอเวอลีน

รัชตะทรัพย์

อีฟ

53

อป.3838

เด็กหญิง

สุรภา

ไชยยายงค์

อิงอุ่น

54

อป.3001

เด็กหญิง

วรรณวนัช

แก้วอ่อน

ดาต้า

55

อป.3019

เด็กชาย

สิริกร

ทองนวล

ปุณณ์

56

อป.3032

แหนะ

ศุภกร

พรหมทวีพูน

เพชร

ฐานข้อมูลนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเข...

(หลักสูตรนานาชาติ)

กบ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3501

หลง

ชญณิภาส

สุวรรณวรรณ

แบ่งปัญญ์

2

3502

หลง

ชญณณมน

สุวรรณวรรณ

แบ่งปุญญ์

3

3724

หลง

จรรยกร

ฤกษ์ดี

ต้นหอม

4

2814

หลง

ณิรดา

วงศ์ธีเรศ

ยี่หวา

 

ฐานข้อมูลนักเรียนสอบเข้าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กบ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3121

แหนะ

เตธรศ

โสมะบุตร

เตเต้

2

3201

แหนะ

ปุณณวิทย์

แก้วตา

คอตต้อล

3

3216

หลง

ณัฏฐ์ณริน

พิศุทธิ์พิธ

หอยเป๋าฮื้อ

4

3316

หลง

กริฐา

ตันติพจน์

กิณณ์

5

3519

หลง

ปุญญิสา

ศิริยงค์

ชิ

6

3605

แหนะ

ภัทรพล

วนิชวัฒนะ

ภัทร

7

อป.3813

แหนะ

บรมธรรม

พึ่งน้อย

เบญญญญญ

8

อป.3908

หลง

ณัฐฐ์วีร์

ชัยเดช

เบล

9

อป.3922

แหนะ

ปัณณพัฒน์

ทองเจริญ

ไพร์ซ