สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

08.00

หนึ่งวันใน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

คุณครูรับนักเรียนลงจากรถอย่างอบอุ่น และคัดกรองอุณหภูมินักเรียนทุกคน

ตรวจปากและมือก่อนเข้าห้องเรียน

เล่นสนาม หรือของเล่นศูนย์อิสระ ก่อนเข้าแถว

08.10

เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมเข้าจังหวะ

08.30

ดื่มนมสด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอนเช้า

เน้นการล้างมือด้วยสบู่ โดยใช้ก๊อกน้ำระบบเท้าเหยียบ เพื่อลดการใช้มือสัมผัส เสริมสร้างสุขอนามัย

08.45

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม กระโดดแทรมโพลีน ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ

09.00

กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ และ สันทนาการ นักเรียนทุกคนจะได้เรียน Conversation กับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 2 คาบ เรียน Physical Education กับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 คาบ และ เรียน Art กับครูต่างชาติ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ตามตารางสอน ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 3 - 4 คาบ และนักเรียนทุกคนจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรีโคได สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เรียนดนตรีโคได หรือดนตรีเด็กเล็ก

บูรณาการ วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร

ทดลองวิทยาศาสตร์

กิจกรรมโครงงาน (Project Approach) 

ห้องหนูน้อยพาเพลิน (ห้องเล่นนุ่มนิ่ม) 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน นอนหลับ

13.40

ตื่นนอน และ รับประทานอาหารว่าง ตอนบ่าย ท่องบทท่องจำ เล่นศูนย์อิสระ

15.30

รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน เล่นสนามตามอัธยาศัยโดยมีคุณครูดูแล

17.00-18.00

ของทุกวัน

-วันศุกร์เย็น

-วันเสาร์

หลังจากนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อในทุกห้องเรียน ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกห้องประกอบทุกเย็น ส่วนห้องน้ำล้างทำความสะอาดทุกวัน

ในทุกวันศุกร์เย็นคุณครูจะทำความสะอาดใหญ่ เช่น เช็ดเตียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างของเล่นทุกอย่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างดินสอ-สี เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ฟิลเตอร์เครื่องกรองอากาศ ล้างพัดลม

และทุกวันเสาร์พนักงานจะทำความสะอาดใหญ่โดยขัด ฆ่าเชื้อเครื่องเล่นสนาม ล้างระเบียงทางเดิน บันได ราวบันได ห้องน้ำ และลานทุกอาคาร รวมถึงวางเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อในห้องประกอบ ล้างไส้กรองน้ำ และล้างกล่องสบู่เหลวทุกจุด