สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

กรุณากรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่


โรงเรียนแสงโสม
88/162 ซอย สัมมากร 2 ถนน เทศบาลสงเคราะห์
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    โทรศัพท์ 02-954-4722-3                                

หรือมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครงาน