สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

รับเฉพาะนักเรียนไปกลับ

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 2 ภาพ ไม่จำกัดขนาด
  4. ภาพบิดาและมารดา (ภาพนักเรียน บิดา และมารดา ถ่ายอยู่ในภาพเดียวกันได้)
  5. โปรดพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

ภาคการศึกษา

ภาคต้น 16 พฤษภาคม–31 ตุลาคม
ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน–15 มีนาคม

เวลาเรียน

2 วันแรก โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 10.00 น.
3 ต่อมา โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 11.30 น.
  สัปดาห์ต่อมา โรงเรียนเข้า 08.00 เลิก 14.30 น.


อาหาร

09.00 น. นม
11.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 น. นมและอาหารว่าง

 

เครื่องใช้

  • สัปดาห์แรก ทางโรงเรียนจะเตรียมกระเป๋านักเรียน นักเรียนเตรียมแก้วน้ำสแตนเลส 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยปากกากันน้ำ ผ้าเช็ดมือ รองเท้าแตะ และผ้าปูที่นอนมา
  • ของใช้ทุกชิ้นต้องเขียนชื่อเล่น วงเล็บอักษรตัวต้นของชื่อจริง
  • ห้ามนำเครื่องเขียน ของเล่น ยาทั้งขวด และของมีค่ามาโรงเรียน

 

บริการพิเศษ

รถรับส่งปรับอากาศ (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง), อาหารเช้า เย็น

 

 

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

ภาษาจีน สอนโดยเหล่าซือที่เชี่ยวชาญการสอนเด็กเล็ก

บัลเลต์ 

รำไทย (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

เทควันโด สอนโดยคุณครูซึ่งเป็นโค้ชของทีมชาติ   

Lego Kids (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)   

Little Lab (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

ดนตรีโคได

ศิลปะ