สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

Congratulations

                              ขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแสงโสม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถม 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 12 คนค่ะ

S 60301338