สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

Congratulations

                              ขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแสงโสม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถม 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 36 คนค่ะ

เกษตรweb