สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ

รับฟังหลักสูตร เยี่ยมชมโรงเรียน และพบครูประจำชั้น ในงาน Open House
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
🎯 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00น.-12:00น.
🏫 ที่โรงเรียนแสงโสม (ซอยสัมมากร ตรงข้ามตลาดบองมาร์เช่)
✏️ กรุณาลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/V8wHzqdsCmdTbQcE9

 

S 51978293