สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

เรื่อง    กำหนดการนัดพบคุณครูประจำชั้น และรับชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

เรียน    ท่านผู้ปกครองที่นับถือ ทราบ

       กำหนดการมีดังนี้

  1. พบคุณครูประจำชั้น (คุณครูไทย)(ถ้าท่านมาตามกำหนดเวลาด้านล่าง)รับตารางสอนกรณีที่มีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การแพ้อาหาร  ขอความกรุณาท่านแจ้งกับคุณครูประจำชั้น

  ท่านผู้ปกครองที่จะพบและพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น จำกัด 2 ท่าน กรุณาส่งผลตรวจ ATK ของ ท่าน และของนักเรียนให้

คุณครูทางไลน์ ก่อนเข้าโรงเรียน โดยส่งภาพถ่ายผลตรวจคู่กับบัตรรับนักเรียน(ของนักเรียนสามารถใช้การตรวจทางน้ำลายได้ค่ะ)ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะ

  *คุณครูและพนักงานที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์*

  (ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาพบคุณครูที่ รร.สามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยผ่าน Zoom ได้ ท่านละประมาณ 5 – 10 นาที โดยนัดหมายกับคุณครูผ่านไลน์ส่วนตัว ตามวัน - เวลาที่ผู้ปกครอง และคุณครูสะดวก)

  1. ขอความกรุณาผู้ปกครองพานักเรียนมาลองชุดนักเรียน และรับชุดนักเรียน
  2. รับรายละเอียดการเรียนซัมเมอร์ และบริการพิเศษต่างๆ ติดต่อธุรการ กรณี
  • ต้องการซื้อชุดนักเรียนเพิ่ม รับ Bill Payment    โรงเรียนงดรับเงินสดค่ะ
  • แจ้งเรียนซัมเมอร์ ช่วง 21 มีนาคม – 28 เมษายน 2565 รับ Bill Payment
  • แจ้งเรียนพิเศษเทอมต้น รับ Bill Payment (นร.ที่ไม่ได้มาซัมเมอร์เปิดเทอม 17 พ.ค.65 กรณีรับประทานอาหารเช้าหรือเย็น เริ่ม 20 พ.ค.65)

ชั้นเรียน

วันที่พบคุณครูประจำชั้น

เวลา

K.1/8

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

10:00 – 12:00 น.

K.1/9

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

10:00 – 12:00 น.

*ขอความกรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลงชื่อรับชุดนักเรียน กรุณาใส่หน้ากากอนามัย พร้อมวัดอุณหภูมิ และ Scan "ไทยชนะ" ก่อนเข้าโรงเรียน และกรุณากลับตามรอบเวลาของท่าน เพื่อทางรร.จะเตรียมทำความสะอาดสำหรับรอบต่อไป 

          

รายละเอียดการเริ่มใช้บริการอาหารเช้า (ไม่มีบริการรถโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19)

1.ท่านที่แจ้งรับประทานอาหารเช้า ช่วงซัมเมอร์เริ่มรับประทานวันแรกที่เปิดเทอม (21 มี.ค. 65)

2.ท่านที่แจ้งรับประทานอาหารเช้า ช่วงเทอมต้นเริ่มรับประทานวันที่ 20 พ.ค. 65 คือวันที่ 4 ของการเปิดเทอม ไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอม