มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

กำหนดการเรียนออนไลน์ 18 พ.ค. 63 / กำหนดการเปิดภาคต้น 1 ก.ค. 63

โรงเรียนในเครือแสงโสม

กำหนดการต่างๆของระดับอนุบาล Pre-K - อนุบาล3

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

 

  •  - กำหนดการเรียนเรียนออนไลน์ จะเริ่มเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2563

(6 สัปดาห์) การเรียนออนไลน์นี้จะเป็นการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Google Classroomเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอโดยจะมีการกำหนดตารางสอนรายวันให้ โรงเรียนจะแจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนและคู่มือการเข้าใช้ Google Classroom ในลำดับต่อไป การเรียนออนไลน์นี้นักเรียนจะเรียนหรือไม่เรียนก็แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะเมื่อเปิดภาคเรียนจะมีการสอนซ้ำทั้งหมด

 

  • - กำหนดการเปิดภาคเรียนการศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
  • (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563)
อ่านข่าวอื่นๆ »