มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

การแสดงเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ ปีการศึกษา 2562

ตัวแทนจากนักเรียนชั้น อนุบาล 2    "เรารักแม่"

 

ตัวแทนจากนักเรียนชั้น อนุบาล 3    "รักแม่เท่าฟ้า"

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัด “พิธีวันแม่แห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีการแสดงเต้นจินตลีลาถวายพระพรเพลง "เรารักแม่"  โดยตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ เพลง "เรารักแม่" โดยตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ยังได้ จัดโครงการประกวดระบายสีภาพวันแม่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3  นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนได้ร้อยมาลัยและประดิษฐ์บัตรอวยพรวันแม่เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปให้คุณแม่โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณแม่และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี  และยังมีกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติการกราบคุณแม่ และมอบพวงมาลัยให้คุณแม่อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆ »