มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

☺☻ วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร เมนู"ขนมกล้วยๆ" ชั้นอนุบาล3 ♥♥

 

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และมีการบูรณาการวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาไทย การสะกดคำ หรือความพร้อมทางเชาวน์ปัญญาเข้าไปด้วย ในเมนู “ขนมกล้วยๆ” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ทำในปีการศึกษา 2562 นี้ นักเรียนได้สำรวจต้นกล้วย ส่วนต่างๆของกล้วย เช่น ใบตองที่นำไปทำกระทงใส่ขนม ลักษณะนามของกล้วยเป็น ผล หลายผลรวมเป็น 1 หวี  หลายหวีรวมเป็น 1 เครือ  และได้เล่นม้าก้านกล้วย  และประกอบอาหารขนมกล้วย นักเรียนได้ยีกล้วย  ผสมกล้วยกับแป้ง   สัมผัสแป้ง-น้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำขนม  ตักขนมกล้วยลงในกระทง  โรยมะพร้าว  ได้รู้จักการประกอบอาหารโดยการนึ่ง  โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »