มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

วิชาวิทยาศาสตร์ "เฮลิคอปเตอร์" ของนักเรียนห้อง IEP อ.1/8

 

เด็กๆเรียนวิทยาศาสตร"เฮลิคอปเตอร์"   Teacher นำลูกยางให้เด็กๆได้ทดลองโยนขึ้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

โดยให้นักเรียนสังเกตการพัดหมุนลงของลูกยาง  นักเรียนได้ความรู้และความสุข สนุกสนาน

อ่านข่าวอื่นๆ »