มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

บรรยากาศการเรียนดนตรีโคได ของนักเรียน ห้อง IEP 1/8

 

บรรยากาศการเรียนดนตรีโคได

      บรรยากาศการเรียนดนตรีโคไดหรือดนตรีเด็กเล็ก นักเรียนได้ร้องเพลงภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  เต้น และใช้เครื่องประกอบจังหวะ คุณครูที่จบการศึกษาด้านดนตรีโดยตรงจะเล่นเปียโน และร้องเพลง  นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขมากๆ ค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »