มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 ม.ค. 62

 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแด่นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่นักเรียนจบการศึกษาขั้นแรกของชีวิตในระดับ“ปฐมวัย” โดยคุณครูโรงเรียนอนุบาลแสงโสมตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาการ และอบรมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ ในงานนี้นักเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทงาม  การคิดเลขเร็ว และการคัดลายมือ ได้แสดงความสามารถให้ท่านผู้ปกครองได้ชม นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนยังได้แสดงความสามารถบนเวที ในการร้องเพลงประจำโรงเรียน เช่น เพลงมาร์ชแสงโสม  เพลงนักเรียนแห่งแสงโสม  และร้อง-เต้นประกอบเพลงที่ใช้ในการเข้าแถวตอนเช้า สุดท้ายเป็นการจับมือร้องเพลงอำลาอาลัยอย่างซาบซึ้ง ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน

อ่านข่าวอื่นๆ »