มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร ชั้นอนุบาล 1 เมนู “บัวลอย”

 

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร เช่น แป้งผสมน้ำแล้วเป็นอย่างไร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และมีการบูรณาการวิชาการต่างๆเข้าไปด้วย ในเมนู “บัวลอย” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้ทำในเดือนธันวาคม 2561นี้  นวดแป้ง ปั้นแป้งเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ  ได้รู้จักสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ฟักทอง ใบเตย อัญชัน ดูการคั้นน้ำใบเตยว่าได้น้ำสีอะไร  เมื่อประกอบอาหารเสร็จ นักเรียนทุกคนได้รับประทานบัวลอยฝีมือของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »