มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

การเรียน Physical Education สอนโดยครูต่างชาติ อนุบาล 1/9 MEP

 

การเรียนPhysical Education สอนโดยครูต่างชาติ ทางรร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้เพิ่มการเรียน Physical Education หรือพลศึกษาซึ่งสอนโดยครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 คาบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย

อ่านข่าวอื่นๆ »