มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

กิจกรรมพ่อแม่อาสา อ.2/10 "ช้างน้อยเป่างวง" 2 ก.ค. 61

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มี โครงการ "พ่อ – แม่อาสา" ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน – โรงเรียน  และนักเรียนยังได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน หรือได้ฝึกทักษะต่างๆที่หลากหลาย ตามสาขาอาชีพ หรือความถนัดของผู้ปกครอง เช่น สอนตีกอล์ฟ สอนเรื่องการแปรงฟัน สอนทำศิลปะ สอนปั้นแป้งโด สอนพับกระดาษ ให้ความรู้เรื่องอาชีพหมอ ร่างกายของเรา-การดูแลสุขภาพของตนเอง ทดลองวิทยาศาสตร์ แต่งหน้าคัพเค้ก สอนทำอาหารต่างๆ ปลูกต้นไม้ เล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมาก ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »