มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

บรรยากาศ งานนำเสนอโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม 1 ก.ค. 61

 

โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี“การนำเสนอโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม และแนะแนวการเตรียมตัวสอบโรงเรียนสาธิตฯ” ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนแสงโสม ระดับประถม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองระดับอนุบาลมีการเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับประถมศึกษา 

ในช่วงแรก อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล และอาจารย์มณฑิรา ทวีสิน แนะแนวการเตรียมตัวสอบโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ จากนั้นอาจารย์เขมวดี วิเศษศิริ อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม รวมถึงหลักสูตร Intensive English Program และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม

ต่อมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แสดง Reading Showภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองชม ซึ่งเป็นที่ประทับใจมาก จากนั้นผู้ปกครองของศิษย์ปัจจุบันได้มาพูดถึงประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

ส่วนนักเรียนเข้าทำกิจกรรมตามฐานในสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และ ศิลปะ เช่น ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมกับ Native English Speaking Teacher / วิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์กระดาษ เลียนแบบการหมุนของลูกยาง / ศิลปะ ปั้นของจิ๋วจากดินไทย / พลศึกษา เล่นเกมโยนลูกบอล    นักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้ความรู้ และสนุกสนานมากค่ะ

ต้องขอขอบคุณคุณครูระดับประถมที่จัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณ คุณครูอนุบาลที่ช่วยดูแลนักเรียนอนุบาลอย่างดีค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »