มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

บรรยากาศ การเรียนวิชาดนตรีโคได ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

 

ดนตรีโคได เป็นการเรียนที่ทำนักเรียนได้รู้จักเสียงสูงเสียงต่ำ นักเรียนจะได้ฝึกเล่น เมโลเดียน  กลองแต๊ก เครื่องเคาะจังหวะ  นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

อ่านข่าวอื่นๆ »