มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

การเรียน Physical Education หัวข้อ “Basketball ” บรรยายการสอนโดย ครูประจำชั้น Native Speaking Teacher อนุบาล 1 IEP

 

บรรยากาศ การสอนโดย ครูประจำชั้น Native Speaking Teacher

อนุบาล 1 IEP นักเรียนสนุกสนานได้รับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ผ่านการเรียบแบบบูรณาการ

อ่านข่าวอื่นๆ »