มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

การเรียนวิชา Art ของนักเรียนอนุบาล 1 ห้อง Mini English Program (MEP)

 

การเรียนวิชา Art อนุบาล 1 ห้อง MEP สอนโดยครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและลงมือทำไปพร้อมๆกัน

อ่านข่าวอื่นๆ »