มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2560

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2560

รวม50 คน จากนักเรียนที่ไปสอบ200 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3101

เด็กชาย

ธัชธรรม

เจนกุลนิษฐ์

พร้อม

2

3102

เด็กชาย

ดรากรณ์

จันทรสกุล

พีท

3

3204

เด็กชาย

ปณพัฒน์

ขจรปรัชญา

ไกเซอร์

4

3210

เด็กชาย

ตรัย

อ้อยศรีสกุล

ตรัย

5

3215

เด็กหญิง

อชิรญาณ์

อ่อนส้มกฤษ

จีจี้

6

3228

เด็กชาย

นวิน

ศราวุธานุกูล

นวิน

7

3229

เด็กชาย

ปุณณพัชร์

ลักษณ์สุวงศ์

ปูน

8

3230

เด็กหญิง

พริมา

ฉาบแก้ว

พรีม่า

9

3233

เด็กหญิง

รักกาญจน์

ชัยภาสกรสกุล

มีมี่

10

3237

เด็กหญิง

ญาดา

สำเนียงงาม

หลิว

11

3309

เด็กหญิง

กัญญาภัค

ปัทมาลัย

มินตรา

12

3311

เด็กหญิง

พิมพ์พิชชา

เพ็ชรวงศ์

ฟางข้าว

13

3313

เด็กหญิง

พัชรนันท์

ทวีรัตนศิลป์

จาญ่า

14

3315

เด็กหญิง

นพัฐธพร

สุนทรานุรักษ์

น้ำหอม

15

3316

เด็กชาย

พรเทพ

นาวีเรืองรัตน์

เอ็ม

16

3317

เด็กหญิง

กษิติ์นาถ

กษิรักษา

มิว

17

3326

เด็กหญิง


อ่านข่าวอื่นๆ »