มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

สอนภาษาจีนโดยเหล่าซือ

 
สอนภาษาจีนโดยเหล่าซือ
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจะจัดการสอนภาษาจีนดยเหล่าซือ (ครูชาวจีน)ให้กับนักเรียนทุกคนตามตารางสอนสัปดาห์ละ 1 คาบ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยเน้นการฟัง พูด ร้องเพลง ใช้เทคนิคการสอนที่สนุก ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 

อ่านข่าวอื่นๆ »