มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3 มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร / ระดับประถมมี  Intensive English Program และ Mini English Program / ประถม 3 ภาษา ไทย–อังกฤษ–จีน  02-954-4722-3

บรรยากาศ งานนำเสนอโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม 24 ธ.ค. 60

 

 

โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี “การนำเสนอโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม” ในวันอาทิตย์ที่24 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนแสงโสม ระดับประถม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองระดับอนุบาลมีการเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับประถมศึกษา 

ในช่วงแรก อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม รวมถึงหลักสูตร Intensive English Program ซึ่งจะเปิดในปีการศึกษา 2561 และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม ต่อมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 แสดง Reading Showภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองชม ซึ่งเป็นที่ประทับใจมาก และมีการแสดงดนตรีไทย-ดนตรีสากลของนักเรียนระดับประถม จากนั้นผู้ปกครองของศิษย์ปัจจุบันได้มาพูดถึงประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

ในช่วงสุดท้าย ผู้ปกครองจะได้เข้าชมนักเรียนเข้าทำกิจกรรมตามฐานในสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และ ศิลปะ ซึ่งแยกออกเป็น 14 กิจกรรมย่อย เช่น ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม วิทยาศาสตร์ ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องปากใบของใบไม้  ประดิษฐ์ถุงมือเป่าได้ ประดิษฐ์ปืนใหญ่จากลูกโป่งซึ่งนักเรียนชื่นชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 กิจกรรมนี้มากเป็นพิเศษ / พลศึกษา วิ่งซิกแซ็ก กระโดดข้ามรั้ว  เป็นต้น   นักเรียนระดับอนุบาล 2 - 3 ได้ความรู้ และสนุกสนานมากค่ะ

ต้องขอขอบคุณคุณครูระดับประถมที่จัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณ คุณครูอนุบาลที่ช่วยดูแลนักเรียนอนุบาลอย่างดีค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »